מעדני מלך

איטליז בשרי, בכשרות רגילה, שם המשגיח חנינה אבישי - 054-4930488
איטליז בשרי, בכשרות רגילה, שם המשגיח חנינה אבישי - 054-4930488