מעדני עופר

מעדניה כללי, בכשרות רגילה, שם המשגיח בידא שמואל – 054-2280610 מפקח הרב ברק מליחי – 050-4136040 אתר https://rabanut.co.il/business/%d7%9e%d7%a2%d7%93%d7%a0%d7%99-%d7%a2%d7%95%d7%a4%d7%a8/
מעדניה כללי, בכשרות רגילה, שם המשגיח בידא שמואל – 054-2280610 מפקח הרב ברק מליחי – 050-4136040 אתר https://rabanut.co.il/business/%d7%9e%d7%a2%d7%93%d7%a0%d7%99-%d7%a2%d7%95%d7%a4%d7%a8/