מעונות

תעריף יום: ₪ 24 חד פעמיהערות תעריף: ‡ בחניון זה ניתנת הנחת תושב 50% תל-אביב יפונלקח מ: https://gisn.tel-aviv.gov.il. אם המידע חלקי או חסר, הרגישו חופשי לערוך ולעדכן מחירים לטובת כולנו
תעריף יום: ₪ 24 חד פעמיהערות תעריף: ‡ בחניון זה ניתנת הנחת תושב 50% תל-אביב יפונלקח מ: https://gisn.tel-aviv.gov.il. אם המידע חלקי או חסר, הרגישו חופשי לערוך ולעדכן מחירים לטובת כולנו