מעיין באלוני הבשן

מעיין נובע הזורם דרך תעלת אבן צרה לבריכה בעלת מבנה ייחודי מדורג ועגול מאבני הבזלת המקומיות. מדרגות חלקות מובילות לתוך הבריכה. המים קרירים גם בקיץ. סביב הבריכה ספסלי עץ ואבן ומעליה גזע עץ עתיק. כיום הבריכה אינה מוצלת.
מעיין נובע הזורם דרך תעלת אבן צרה לבריכה בעלת מבנה ייחודי מדורג ועגול מאבני הבזלת המקומיות. מדרגות חלקות מובילות לתוך הבריכה. המים קרירים גם בקיץ. סביב הבריכה ספסלי עץ ואבן ומעליה גזע עץ עתיק. כיום הבריכה אינה מוצלת.