מעיינות תמסח

בריכת תמסח גדולה ובתולית, אין מקום לשבת וקשה להגיע לאחר חנייה לייד השער והליכה בין השיחים הקוצניים שבשמורה
בריכת תמסח גדולה ובתולית, אין מקום לשבת וקשה להגיע לאחר חנייה לייד השער והליכה בין השיחים הקוצניים שבשמורה