מעלית נגישה

מעלית נגישה בבניין משפטים הישן. מקומת הקרקע לקומה ראשונה. נמצאת בסוף המסדרון ליד המדרגות בצד הצפוני של הבניין.
מעלית נגישה בבניין משפטים הישן. מקומת הקרקע לקומה ראשונה. נמצאת בסוף המסדרון ליד המדרגות בצד הצפוני של הבניין.