מפגש הפלאפל והשווארמה

פלאפל כללי, בכשרות רגילה, שם המשגיח כהן עמית – 054-5545991 מפקח הרב ברק מליחי – 050-4136040 אתר https://rabanut.co.il/business/%d7%9e%d7%a4%d7%92%d7%a9-%d7%94%d7%a4%d7%9c%d7%90%d7%a4%d7%9c-%d7%95%d7%94%d7%a9%d7%95%d7%95%d7%90%d7%a8%d7%9e%d7%94/
פלאפל כללי, בכשרות רגילה, שם המשגיח כהן עמית – 054-5545991 מפקח הרב ברק מליחי – 050-4136040 אתר https://rabanut.co.il/business/%d7%9e%d7%a4%d7%92%d7%a9-%d7%94%d7%a4%d7%9c%d7%90%d7%a4%d7%9c-%d7%95%d7%94%d7%a9%d7%95%d7%95%d7%90%d7%a8%d7%9e%d7%94/