מצפה גדות

תצפית לכיוון מערב, בנקודת תצפית זאת עד מלחמת ששת הימים היה מוצב סורי בשם "מורתפע" שהפירוש של זה הוא רם ונישא
תצפית לכיוון מערב, בנקודת תצפית זאת עד מלחמת ששת הימים היה מוצב סורי בשם "מורתפע" שהפירוש של זה הוא רם ונישא