מצפה לשלום

מעיין קסום הממלא בריכה יפה שעומקה מגיע למטר ויותר. בתוך מסלול שיוצא ממצפה השלום
מעיין קסום הממלא בריכה יפה שעומקה מגיע למטר ויותר. בתוך מסלול שיוצא ממצפה השלום