מצפור יוסי

מצפה ציפורים ונ. גובה הצופה את כל איזור הכפר יטא
מצפה ציפורים ונ. גובה הצופה את כל איזור הכפר יטא