מקדונלדס סניף אוניברסיטת תל אביב

מסעדה בשרי, בכשרות רגילה, שם המשגיח משולם בנימין – 050-4083056 מפקח כהן יצחק – 054-8162029 אתר https://rabanut.co.il/business/%d7%9e%d7%a7%d7%93%d7%95%d7%a0%d7%9c%d7%93%d7%a1-%d7%a1%d7%a0%d7%99%d7%a3-%d7%90%d7%95%d7%a0%d7%99%d7%91%d7%a8%d7%a1%d7%99%d7%98%d7%aa-%d7%aa%d7%9c-%d7%90%d7%91%d7%99%d7%91/
מסעדה בשרי, בכשרות רגילה, שם המשגיח משולם בנימין – 050-4083056 מפקח כהן יצחק – 054-8162029 אתר https://rabanut.co.il/business/%d7%9e%d7%a7%d7%93%d7%95%d7%a0%d7%9c%d7%93%d7%a1-%d7%a1%d7%a0%d7%99%d7%a3-%d7%90%d7%95%d7%a0%d7%99%d7%91%d7%a8%d7%a1%d7%99%d7%98%d7%aa-%d7%aa%d7%9c-%d7%90%d7%91%d7%99%d7%91/