מקור הפיצוחים

חנות פיצוחים כללי, בכשרות רגילה, שם המשגיח שרעבי ברק – 054-9576878 מפקח הרב ברק מליחי – 050-4136040 אתר https://rabanut.co.il/business/%d7%9e%d7%a7%d7%95%d7%a8-%d7%94%d7%a4%d7%99%d7%a6%d7%95%d7%97%d7%99%d7%9d/
חנות פיצוחים כללי, בכשרות רגילה, שם המשגיח שרעבי ברק – 054-9576878 מפקח הרב ברק מליחי – 050-4136040 אתר https://rabanut.co.il/business/%d7%9e%d7%a7%d7%95%d7%a8-%d7%94%d7%a4%d7%99%d7%a6%d7%95%d7%97%d7%99%d7%9d/