מקלט בית ספרי 128ב

מקלט בי"ס רחובות החדשה
מקלט בי"ס רחובות החדשה