מקלט בית ספרי 129א

מקלט תיכון היובל
מקלט תיכון היובל