מקלט בית ספרי 130ד

מקלט בית ספר לוטם
מקלט בית ספר לוטם