מקלט מס' 11

סוג המקלט: תחתי גודל המקלט: 120 מ"ר
סוג המקלט: תחתי גודל המקלט: 120 מ"ר