מקלט מס' 15

סוג המקלט: תחתי גודל המקלט: 101 מ"ר
סוג המקלט: תחתי גודל המקלט: 101 מ"ר