מקלט מס' 19

סוג המקלט: תחתי גודל המקלט: 93 מ"ר
סוג המקלט: תחתי גודל המקלט: 93 מ"ר