מקלט מס' 38

סוג המקלט: תחתי גודל המקלט: 73 מ"ר
סוג המקלט: תחתי גודל המקלט: 73 מ"ר