מקלט מס' 43

סוג המקלט: תחתי גודל המקלט: 98 מ"ר
סוג המקלט: תחתי גודל המקלט: 98 מ"ר