מקלט מס' 45

סוג המקלט: תחתי גודל המקלט: 95 מ"ר
סוג המקלט: תחתי גודל המקלט: 95 מ"ר