מקלט מס' 46

סוג המקלט: תחתי גודל המקלט: 94 מ"ר
סוג המקלט: תחתי גודל המקלט: 94 מ"ר