מקלט מס' 48

סוג המקלט: תחתי גודל המקלט: 45 מ"ר
סוג המקלט: תחתי גודל המקלט: 45 מ"ר