מקלט מס' 58

סוג המקלט: עילי גודל המקלט: 100 מ"ר
סוג המקלט: עילי גודל המקלט: 100 מ"ר