מקלט מס' 65

סוג המקלט: תחתי גודל המקלט: 149 מ"ר
סוג המקלט: תחתי גודל המקלט: 149 מ"ר