מקלט מרפאה א'

המקלט יכול להכיל 48 אנשים
המקלט יכול להכיל 48 אנשים