מקלט פתחיה

מקלט תת קרקעי בשטח פרטי
מקלט תת קרקעי בשטח פרטי