מקלט ציבורי במוסדות חינוך רחוב חיים בר לב בי"ס גולומב

כשיר לשימוש, מקלט בי"ס גולומב
כשיר לשימוש, מקלט בי"ס גולומב