מקלט ציבורי רחוב אלעזר החורני

כשיר לשימוש, 2002 גינת אריסטובול,מ.סינון
כשיר לשימוש, 2002 גינת אריסטובול,מ.סינון