מקלט ציבורי רחוב אנדרסן

כשיר לשימוש, בי"ס ניצנים הסבה
כשיר לשימוש, בי"ס ניצנים הסבה