מקלט ציבורי רחוב אנטוקולסקי

כשיר לשימוש, מזגן 2002. עמותת מכורים אנונימים .NA אוניברסיטה עממית הסבה
כשיר לשימוש, מזגן 2002. עמותת מכורים אנונימים .NA אוניברסיטה עממית הסבה