מקלט ציבורי רחוב אנטיגונוס

כשיר לשימוש, .המיכללה למינהל סינון אב"כ 1996 הסבה
כשיר לשימוש, .המיכללה למינהל סינון אב"כ 1996 הסבה