מקלט ציבורי רחוב אפלטון

כשיר לשימוש, 2002 יפו ג' מועדון זקנים "קשת" מערכת סינון
כשיר לשימוש, 2002 יפו ג' מועדון זקנים "קשת" מערכת סינון