מקלט ציבורי רחוב אצ"ל

כשיר לשימוש, 2000 מתחת לכביש פינת השכל מ. סינון אב"כ
כשיר לשימוש, 2000 מתחת לכביש פינת השכל מ. סינון אב"כ