מקלט ציבורי רחוב אצ"ל

כשיר לשימוש, פינת רחוב עברי
כשיר לשימוש, פינת רחוב עברי