מקלט ציבורי רחוב ארליך

כשיר לשימוש, פינת ארליך,הסבה 94 רעות "סדאקה" - פעילות נוער יהודי ערבי מיכאל אנג'לו 29 יפו
כשיר לשימוש, פינת ארליך,הסבה 94 רעות "סדאקה" - פעילות נוער יהודי ערבי מיכאל אנג'לו 29 יפו