מקלט ציבורי רחוב אשרמן יוסף

לא כשיר, 2000 רמת הטייסים,סינון אב"ב
לא כשיר, 2000 רמת הטייסים,סינון אב"ב