מקלט ציבורי רחוב אשרמן יוסף

כשיר לשימוש, רמת הטייסים
כשיר לשימוש, רמת הטייסים