מקלט ציבורי רחוב בועז

כשיר לשימוש, 29 'מול בית מס
כשיר לשימוש, 29 'מול בית מס