מקלט ציבורי רחוב בן אביגדור

כשיר לשימוש, בי"ס פנקס
כשיר לשימוש, בי"ס פנקס