מקלט ציבורי רחוב בן יהודה

כשיר לשימוש, 94 בי"ס עירוני ה'-חדש
כשיר לשימוש, 94 בי"ס עירוני ה'-חדש