מקלט ציבורי רחוב גולדמן נחום

כשיר לשימוש, בי"ס עמל טכנולוגי,הסבה אין מונה חשמל במקלט
כשיר לשימוש, בי"ס עמל טכנולוגי,הסבה אין מונה חשמל במקלט