מקלט ציבורי רחוב גורי ישראל

כשיר לשימוש, מול 34, קרית שלום,מזגן 95,מ.פיס 94 .מ.סינון 98.מ.מכתבים)עמותה( בני עקיבא עמישב 33 יד אליהו
כשיר לשימוש, מול 34, קרית שלום,מזגן 95,מ.פיס 94 .מ.סינון 98.מ.מכתבים)עמותה( בני עקיבא עמישב 33 יד אליהו