מקלט ציבורי רחוב גן מאיר

כשיר לשימוש, כניסה מרח' קינג ג'ורג' 35-33 מ.סינון 93-92 זוגי
כשיר לשימוש, כניסה מרח' קינג ג'ורג' 35-33 מ.סינון 93-92 זוגי