מקלט ציבורי רחוב דשבסקי

כשיר לשימוש, קרית שלום בית כנסת אוהל יוסף ועמנואל
כשיר לשימוש, קרית שלום בית כנסת אוהל יוסף ועמנואל