מקלט ציבורי רחוב הגולן

כשיר לשימוש, רמת החייל ביכנ"ס חסידי גור
כשיר לשימוש, רמת החייל ביכנ"ס חסידי גור