מקלט ציבורי רחוב הדר יוסף

כשיר לשימוש, מול בתים 24-26 הדר יוסף
כשיר לשימוש, מול בתים 24-26 הדר יוסף