מקלט ציבורי רחוב ההגנה

כשיר לשימוש, פינת גבעתי הסבה
כשיר לשימוש, פינת גבעתי הסבה