מקלט ציבורי רחוב ההשכלה

כשיר לשימוש, 120 מול קרימיניצקי, מ. סינון 96 מועדון הנוער העובד והלומד מען למכתבים קיבוץ גלויות
כשיר לשימוש, 120 מול קרימיניצקי, מ. סינון 96 מועדון הנוער העובד והלומד מען למכתבים קיבוץ גלויות