מקלט ציבורי רחוב החי"ל

כשיר לשימוש, בי"ס רוקח
כשיר לשימוש, בי"ס רוקח